TEAMKRACHT

Voelt uw team niet (meer) aan als één geheel en merkt u dat de sfeer daar onder lijdt?
Ik kan, door mijn laagdrempelige doch professionele begeleiding, ervoor zorgen dat uw team weer als zodanig gaat aanvoelen en functioneren.
Met oog voor de groep en het individu werken we samen aan een gezamenlijk doel, namelijk met en naast elkaar (leren) optrekken en samenwerken, niet achter elkaar.

HOE IK TE WERK GA

Allereerst volgt er tussen u als trainer en ik een Klikgesprek waarin we kennis met elkaar maken en u mij vertelt wat er binnen uw team speelt.
Dit gesprek zal maximaal één uur duren.
De vervolgstap is een observatie van mijn kant tijdens een training en/of wedstrijd.
Hierop volgend maken wij een afspraak voor een groepsgesprek waarin ik mijn analyse geef én de spelersgroep aan het woord laat.
In de laatste stap gaan we samen op het trainingsveld aan de slag en pas ik teambuildingsoefeningen toe en, indien noodzakelijk, therapeutische technieken op groeps- en/of individueel niveau.

Ik kan van tevoren niet aangeven hoeveel sessies (trainingen) er nodig zijn om het doel te bereiken, dat is afhankelijk van de grootte van hetgeen er speelt binnen het team.

Aan het einde van het traject volgt er een gegroepeerd evaluatiegesprek.